szwōngować

szwōngować (sie) – rozpędzać (pol.)

bezokolicznikszwōngować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szwōnguja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szwōngujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szwōnguje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szwōngujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szwōngujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szwōngujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szwōngowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szwōngowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szwōngowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szwōngowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szwōngowaliście; żeście szwōngowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szwōngowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szwōngowała żech; szwōngowałach; żech szwōngowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szwōngowała żeś; szwōngowałaś; żeś szwōngowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szwōngowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szwōngowały my; my szwōngowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szwōngowałyście; żeście szwōngowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szwōngowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szwōngowało żech; żech szwōngowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szwōngowało żeś; żeś szwōngowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szwōngowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szwōngowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szwōngowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szwōngowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szwōngowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szwōngowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szwōngowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szwōngowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szwōngowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szwōngowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szwōngowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szwōngowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szwōngowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szwōngowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szwōngowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szwōngowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szwōnguj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szwōnguje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szwōngujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szwōngujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szwōngowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szwōngowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szwōngowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szwōngowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szwōngowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szwōngowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szwōngowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szwōngowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szwōngowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szwōngowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szwōngowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szwōngowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szwōngowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szwōngowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szwōngowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szwōngowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szwōngowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szwōngowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szwōngowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szwōngowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szwōngowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szwōngowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szwōngowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szwōngowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szwōngowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szwōngowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szwōngowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szwōngowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szwōngowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szwōngowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szwōngowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szwōngowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szwōngowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szwōngowali; bydymy szwōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szwōngowali; bydziecie szwōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szwōngowali; bydōm szwōngować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szwōngowała; byda szwōngować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szwōngowała; bydziesz szwōngować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szwōngowała; bydzie szwōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szwōngowały; bydymy szwōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szwōngowały; bydziecie szwōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szwōngowały; bydōm szwōngować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szwōngowało: byda szwōngować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szwōngowało; bydziesz szwōngować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szwōngowało; bydzie szwōngować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszwōngowany
rzeczownik odczasown.szwōngowani
Rybnik

POL: rozpedzać się, pojazd, silnik, np. poprzez biegnięcie, zjazd z gōry, kręcenie korbą, pociągani za pasek klinowy, pas transmisyjny, pchanie.

 

Jo byda szwōngowoł tyn motōr klukōm, a ty go zaszaltrujesz, jak  ci powiym.

Niy szwōnguj sie tak z tej gōrki, bo niy zahamujesz.

Bydymy go tak dłōgo szwōngować, aż chyci. Ty siodej, a jo cie byda cis.

Podej dalij…