tragedyjo

tragedyjo – tragedia (pol.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…tragedyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…tragedyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tragedyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…tragedyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...tragedyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…tragedyji
Wołacz l. poj. Ty…tragedyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…tragedyje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…tragedyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tragedyjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…tragedyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…tragedyjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…tragedyjach
Wołacz l. mn. Wy…tragedyje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Te łebōnie bydōm sam jeździyły tak dłōgo na tych motorcyklach, aż kedy dōńdzie do jakij tragedyje.

PL: Te dzieciaki będą tutaj jeździły tak długo na tych motorach, aż kiedyś dojdzie do jakiej tragedii.

 

SI: Na grubie stała sie tragedyjo, a zabiyło jakigoś gōrnika.

PL: Na kopalni stała się tragedia i zginął jakiś górnik.

 

SI: Trza nōm dycko pamiyntać ô Gōrnoślōnskij Tragedyji.

PL: Trzeba nam zawsze pamiętać o Tragedii Górnośląskiej.

 

Podej dalij…