uciōngać

uciōngać (sie) – naprężać, napinać (pol.)

bezokolicznikuciōngać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uciōngōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uciōngosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uciōngo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uciōngōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uciōngocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uciōngajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uciōngoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uciōngoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uciōngoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uciōngali my; my
uciōngali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uciōngaliście; żeście uciōngali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uciōngali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uciōngała żech; uciōngałach; żech uciōngała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uciōngała żeś; uciōngałaś; żeś uciōngała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uciōngała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uciōngały my; my uciōngały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uciōngałyście; żeście uciōngały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uciōngały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uciōngało żech; żech uciōngało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uciōngało żeś; żeś uciōngało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uciōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uciōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uciōngoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uciōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uciōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uciōngali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uciōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uciōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uciōngała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uciōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uciōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uciōngały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uciōngało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uciōngej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uciōngo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uciōngejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uciōngajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uciōngoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uciōngoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uciōngoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uciōngali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uciōngali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uciōngali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uciōngała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uciōngała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uciōngała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uciōngały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uciōngały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uciōngały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uciōngało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uciōngało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uciōngało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uciōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uciōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uciōngoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uciōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uciōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uciōngali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uciōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uciōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uciōngała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uciōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uciōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uciōngały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uciōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uciōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uciōngało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda uciōngoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz uciōngoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie uciōngoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy uciōngali; bydymy uciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie uciōngali; bydziecie uciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm uciōngali; bydōm uciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda uciōngała; byda uciōngać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz uciōngała; bydziesz uciōngać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie uciōngała; bydzie uciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy uciōngały; bydymy uciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie uciōngały; bydziecie uciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm uciōngały; bydōm uciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda uciōngało; byda uciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz uciōngało; bydziesz uciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie uciōngało; bydzie uciōngać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywciōngany
rzeczownik odczasown.wciōngani
Rybnik

 

Uciōngej bardziyj te  szpagaty, co sie te miechy niy rozwiōnżōm.

Kery tak uciōngo te drōty, dyć ôn miały być yno tak leko pochytane?

Podej dalij…