ulatować

ulatować (sie) – urywać sie, zrywać się, odpadać (pol)

bezokolicznikulatować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ulatuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ulatujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ulatuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ulatujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ulatujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ulatujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ulatowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ulatowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ulatowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ulatowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ulatowaliście; żeście ulatowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ulatowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ulatowała żech; ulatowałach; żech ulatowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ulatowała żeś; ulatowałaś; żeś ulatowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ulatowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ulatowały my; my ulatowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ulatowałyście; żeście ulatowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ulatowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ulatowało żech; żech ulatowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ulatowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ulatowało żeś; żeś ulatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ulatowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ulatowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ulatowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ulatowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ulatowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ulatowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ulatowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ulatowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ulatowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ulatowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ulatowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ulatowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ulatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ulatowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ulatowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ulatuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ulatuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ulatujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ulatujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ulatowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ulatowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ulatowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ulatowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ulatowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ulatowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ulatowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ulatowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ulatowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ulatowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ulatowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ulatowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ulatowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ulatowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ulatowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ulatowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ulatowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ulatowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ulatowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ulatowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ulatowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ulatowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ulatowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ulatowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ulatowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście slatowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ulatowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ulatowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ulatowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ulatowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ulatowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ulatowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ulatowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ulatowali; bydymy ulatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ulatowali; bydziecie ulatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ulatowali; bydōm ulatować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ulatowała; byda ulatować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ulatowała; bydziesz ulatować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ulatowała; bydzie ulatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ulatowały; bydymy ulatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ulatowały; bydziecie ulatować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ulatowały; bydōm ulatować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ulatowało; byda ulatować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ulatowało; bydzie ulatować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n. bydzie latowało; bydzie ulatować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.ulatowani
Rybnik

 

Wejź inksze nici, bo te sam za fest ulatujōm.

Niy zakryncej tak fest tego drōtu, bo ôn fest ulatuje.

Tyn hynkel mi sztyjc ulatowoł, aże żech go prziszwajsowoł a mōm z nim pokōj.

Niy widzisz, co tyn knefel ci ulatuje, czamu se go niy prziszyjesz, dyć go stracisz.

Podej dalij…