ulicha

ulicha – ulewa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ulicha
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ulichy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ulisze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ulicha
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ulichōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ulisze
Wołacz l. poj. Ty…ulicho
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ulichy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ulichōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ulichōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ulichy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ulichami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ulichach
Wołacz l. mn. Wy…ulichy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wybroł żech sie dzisiej na kole do roboty, a trefiyła mie tako ulicha, żech bōł mokry jak szczur.

Dyć doczkej, kaj to chcesz iś przi takij ulisze?

Po tej ulisze kałuże jeszcze dwa dni stojōm.

 

Podej dalij…