usłyszeć

usłyszeć (sie) – usłyszeć (pol.)

bezokolicznikusłyszeć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.usłysza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.usłyszysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.usłyszy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.usłyszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.usłyszycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.usłyszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.usłyszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.usłyszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.usłyszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.usłyszeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.usłyszeliście; żeście usłyszeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.usłyszeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.usłyszała żech; usłyszałach; żech usłyszała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.usłyszała żeś; usłyszałaś; żeś usłyszała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.usłyszała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..usłyszały my; my usłyszały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. usłyszałyście; żeście usłyszały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.usłyszały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.usłyszało żech; żech usłyszało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.usłyszało żeś; żeś usłyszało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.usłyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech usłyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś usłyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł usłyszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my usłyszeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście usłyszeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli usłyszeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech usłyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś usłyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była usłyszała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my usłyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście usłyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były usłyszały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech usłyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś usłyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było usłyszało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . usłysz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech usłyszy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.usłyszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech usłyszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. usłyszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. usłyszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.usłyszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.usłyszeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. usłyszeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.usłyszeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.usłyszała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
usłyszała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.usłyszała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. usłyszały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.usłyszały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.usłyszały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. usłyszało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.usłyszało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.usłyszało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych usłyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś usłyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by usłyszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my usłyszeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście usłyszeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by usłyszeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych usłyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś usłyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by usłyszała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my usłyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście usłyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by usłyszały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych usłyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś usłyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by usłyszało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyusłyszany
rzeczownik odczasown.usłyszyni
Rybnik

Usłyszałach, że keryś woło, tōż żech sie była ôbrōciyła.

Jak  usłyszysz psa szczekać, to wyjrzij, kery tam idzie.

Usłyszoł żech cie godać, tōż żech wyloz na dwōr.

 

Podej dalij…