usmażić

usmażić (sie) – usmażyć (pol.)

bezokolicznikusmażić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.usmaża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.usmażisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.usmażi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.usmażymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.usmażicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.usmażōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.usmażōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.usmażōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.usmażōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.usmażili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.usmażiliście; żeście usmażili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.usmażili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.usmażiła żech; usmażiłach; żech usmażiła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.usmażiła żeś; nawożyłaś; żeś usmażiła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.usmażiła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..usmażiły my; my usmażiły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. usmażiłyście; żeście usmażiły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.usmażiły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.usmażiło żech; żech usmażiło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.usmażiło żeś; żeś usmażiło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.usmażiło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech usmażół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś usmażōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł usmażōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my usmażili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście usmażili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli usmażili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech usmażiła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś usmażiła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była usmażiła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my usmażiły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście usmażiły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były usmażiły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech usmażiło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś usmażiło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było usmażiło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . usmoż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech usmażi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.usmożcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech usmażōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. usmażōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. usmażōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.usmażōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.usmażi by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. usmażili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.usmażili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.usmażiła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
usmażiła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.usmażiła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. usmażiły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.usmażiły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.usmażiły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. usmażiło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.usmażiło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.usmażiło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych usmażōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś usmażōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by usmażōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my usmażili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście usmażili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by usmażili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych usmażiła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś usmażiła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by usmażiła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my usmażiły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście usmażiły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by usmażiły

tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych usmażiło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś usmażiło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by usmażiło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyusmażōny
rzeczownik odczasown.usmażyni
Rybnik

 

Usmażiła bych ci smażōnki, ale niy mōm jajec, bo mi kury przestały oraz niyś,

Usmażiła żech ci smażōnki, tōż jydz podwiyl to je ciepłe.

Podej dalij…