usuwać

usuwać (sie) – usypywać (pol.)

bezokolicznikusuwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.usuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.usuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.usuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.usuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.usuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.usuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.usuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.usuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.usuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.usuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.usuwaliście; żeście usuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.usuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.usuwała żech; usuwałach; żech usuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.usuwała żeś; usuwałaś; żeś usuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.usuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..usuwały my; my usuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. usuwałyście; żeście usuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.usuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.usuwało żech; żech usuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.usuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.usuwało żeś; żeś usuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech usuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś usuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł usuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my usuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście usuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli usuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech usuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś usuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była usuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my usuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście usuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były usuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech usuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś usuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było usuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . usuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech usuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.usuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech usuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. usuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. usuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.usuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.usuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. usuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.usuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.usuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
usuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.usuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. usuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.usuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.usuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. usuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.usuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.usuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych usuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś usuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by usuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my usuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście usuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by usuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych usuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś usuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by usuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my usuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście usuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by usuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych usuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś usuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by usuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda usuwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz usuwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie usuwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy usuwali; bydymy usuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie usuwali; bydziecie usuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm usuwali; bydōm usuwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda usuwała; byda usuwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz usuwała; bydziesz usuwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie usuwała; bydzie usuwac
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy usuwały; bydymy usuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie usuwały; bydziecie usuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm usuwały; bydōm usuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda usuwało; byda usuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz usuwało; bydziesz usuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie usuwało; bydzie usuwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyusuwany
rzeczownik odczasown.usuwani
Rybnik

 

Musza se dać pozōr, kery mi sam usuwo tego cukru z tytki.

Czamu usuwosz tego ôbiylo z miecha? Bo niy poradza go zawiōnzać.

 

 

Podej dalij…