wciōngać

wciōngać (sie) – wciągać (pol.)

bezokolicznikwciōngać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wciōngōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wciōngosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wciōngo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wciōngōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wciōngocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wciōngajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wciōngoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wciōngoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wciōngoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wciōngali my; my
wciōngali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wciōngaliście; żeście wciōngali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wciōngali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wciōngała żech; wciōngałach; żech wciōngała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wciōngała żeś; wciōngałaś; żeś wciōngała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wciōngała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wciōngały my; my wciōngały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wciōngałyście; żeście wciōngały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wciōngały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wciōngało żech; żech wciōngało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wciōngało żeś; żeś wciōngało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wciōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wciōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wciōngoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wciōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wciōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wciōngali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wciōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wciōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wciōngała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wciōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wciōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wciōngały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wciōngało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wciōngej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wciōngo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wciōngejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wciōngajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wciōngoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wciōngoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wciōngoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wciōngali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wciōngali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wciōngali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wciōngała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wciōngała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wciōngała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wciōngały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wciōngały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wciōngały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wciōngało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wciōngało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wciōngało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wciōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wciōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wciōngoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wciōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wciōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wciōngali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wciōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wciōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wciōngała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wciōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wciōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wciōngały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wciōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wciōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wciōngało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wciōngoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wciōngoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wciōngoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wciōngali; bydymy wciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wciōngali; bydziecie wciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wciōngali; bydōm wciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wciōngała; byda wciōngać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wciōngała; bydziesz wciōngać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wciōngała; bydzie wciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wciōngały; bydymy wciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wciōngały; bydziecie wciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wciōngały; bydōm wciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wciōngało; byda wciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wciōngało; bydziesz wciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wciōngało; bydzie wciōngać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywciōngany
rzeczownik odczasown.wciōngani
Rybnik

 

Wejź sznōra a wciōngej we kiblu malta na rynsztōnek

 

Podej dalij…