wejrzeć

wejrzeć – spojrzeć (pol.)

bezokolicznikwejrzeć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wejrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wejrzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wejrzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wejrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wejrzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wejrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wejrzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wejrzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wejrzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wejrzeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wejrzeliście; żeście wejrzeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wejrzeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wejrzała żech; wejrzałach; żech wejrzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wejrzała żeś; wejrzałaś; żeś wejrzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wejrzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wejrzały my; my wejrzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wejrzałyście; żeście wejrzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wejrzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wejrzało żech; żech wejrzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wejrzało żeś; żeś wejrzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wejrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wejrzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wejrzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wejrzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wejrzeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wejrzeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wejrzeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wejrzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wejrzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wejrzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wejrzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wejrzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wejrzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wejrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wejrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wejrzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wejrzij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wejrzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wejrzijjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wejrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wejrzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wejrzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wejrzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.werzeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wejrzeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wejrzeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wejrzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wejrzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wejrzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wejrzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wejrzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wejrzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wejrzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wejrzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wejrzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wejrzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wejrzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wejrzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wejrzeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wejrzeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wejrzeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wejrzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wejrzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wejrzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wejrzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wejrzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wejrzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wejrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wejrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wejrzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.wejrzyni
Rybnik

 

Dochtōr yno wejrzoł, a już wiedzioł, co tymu chłopu je.

Wejrzij tam yno, czy mi sie te miynso niy poli.

Ta baba na mie wejrzała tak, choćbych ji bōł chłopa zabiōł.

Podej dalij…