wnosić

wnosić (sie) – wnosić (pol.)

bezokolicznikwnosić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wnosza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wnosisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wnosi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wnoszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wnosicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wnoszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wnosiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wnosiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wnosiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wnosiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wnosiyliście; żeście wnosiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wnosiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wnosiyła żech; wnosiyłach; żech wnosiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wnosiyła żeś; wnosiyłaś; żeś wnosiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wnosiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wnosiyły my; my wnosiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wnosiyłyście; żeście wnosiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wnosiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wnosiyło żech; żech wnosiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wnosiyło żeś; żeś wnosiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wnosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wnosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wnosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wnosiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wnosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wnosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wnosiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wnosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wnosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wnosiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wnosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wnosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wnosiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wnosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wnosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wnosiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wnoś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wnosi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wnoście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wnoszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wnosiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wnosiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wnosiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wnosiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wnosiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wnosiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wnosiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wnosiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wnosiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wnosiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wnosiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wnosiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wnosiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wnosiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wnosiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wnosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wnosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wnosiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wnosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wnosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wnosiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wnosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wnosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wnosiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wnosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wnosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wnosiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wnosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wnosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wnosiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wnosiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wnosiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wnosiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wnosiyli; bydymy wnosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wnosiyli; bydziecie wnosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wnosiyli; bydōm wnosić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wnosiyła; byda wnosić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wnosiyła; bydziesz wnosić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wnosiyła; bydzie wnosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wnosiyły; bydymy wnosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wnosiyły; bydziecie wnosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wnosiyły; bydōm wnosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wnosiyło; byda wnosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wnosiyło; bydziesz wnosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wnosiyło; bydzie wnosić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywnoszōny
rzeczownik odczasown.wnoszyni
Rybnik

 

Musisz sam deptać w tych strzewikach a maras wnosić?

Cało malta wnoszymy na rynsztōnek we kiblach po podeście.

Podej dalij…