wōniać

wōniać (sie) – wąchać; pachnieć (pol.)

bezokolicznikwōniać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wōniōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wōniosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wōnio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wōniōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wōniocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wōniajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wōnioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wōnioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wōnioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wōniali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wōnialiście; żeście wōniali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wōniali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wōniała żech; wōniałach; żech wōniała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wōniała żeś; wōniałaś; żeś wōniała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wōniała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wōniały my; my wōniały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wōniałyście; żeście wōniały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wōniały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wōniało żech; żech wōniało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wōniało żeś; żeś wōniało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wōniało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wōnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wōnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wōnioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wōniali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wōniali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wōniali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wōniała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wōniała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wōniała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wōniały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wōniały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wōniały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wōniało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wōniało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wōniało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wōniej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wōnio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wōniejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wōniajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wōnioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wōnioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wōnioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wōniali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wōniali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wōniali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wōniała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wōniała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wōniała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wōniały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wōniały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wōniały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wōniało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wōniało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wōniało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wōnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wōnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wōnioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wōniali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wōniali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wōniali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wōniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wōniała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wōniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wōniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wōniały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wōniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wōniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wōniało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wōnioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wōnioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wōnioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wōniali; bydymy wōniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wōniali; bydziecie wōniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wōniali; bydōm wōniać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wōniała; byda wōniać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wōniała; bydziesz wōniać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wōniała; bydzie wōniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wōniały; bydymy wōniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wōniały; bydziecie wōniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wōniały; bydōm wōniać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wōniało; byda wōniać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wōniało; bydziesz wōniać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wōniało; bydzie wōniać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywōniany
rzeczownik odczasown.wōniani
Rybnik

POL: (1) wąchać coś, wciągać zapach nosem; (2) pachnieć coś, roznosić się zapach.

 

Cōż to tak wōniosz ta zupa?

Narwej trocha flidru, bydzie wōnioł we wazōnie.

Cōż to sam tak piyknie wōnio?

 

Podej dalij…