wyganiać

wyganiać (sie) – wypędzać (pol.)

bezokolicznikwyganiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyganiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyganiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyganio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyganiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyganiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyganiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyganioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyganioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyganioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyganiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyganialiście; żeście wyganiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyganiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyganiała żech; wyganiałach; żech wyganiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyganiała żeś; wyganiałaś; żeś wyganiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyganiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyganiały my; my wyganiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyganiałyście; żeście wyganiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyganiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyganiało żech; żech wyganiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyganiało żeś; żeś wyganiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyganioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyganiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyganiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyganiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyganiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyganiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyganio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyganiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyganiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyganioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyganioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyganioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyganiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyganiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyganiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyganiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyganiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyganiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyganiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyganiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyganiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyganiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyganiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyganiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyganioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyganiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyganiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyganiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyganiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyganiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wyganioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wyganioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wyganioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wyganiali; bydymy wyganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wyganiali; bydziecie wyganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wyganiali; bydōm wyganiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wyganiała; byda wyganiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wyganiała; bydziesz wyganiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wyganiała; bydzie wyganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wyganiały; bydymy wyganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wyganiały; bydziecie wyganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wyganiały; bydōm wyganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wyganiyło; byda wyganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wyganiało; bydziesz wyganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wyganiało; bydzie wyganiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyganiany
rzeczownik odczasown.wyganiani
Rybnik

 

Cōż sie tam stało? Stoji tam Policyjo a wszystkich wyganio stōnd.

Wyganiej te krowy, dyć już je praje połednie.

 

Podej dalij…