wyjechać

wyjechać (sie) – wyjechać (pol).

bezokolicznikwyjechać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyjada
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyjedziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyjedzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyjadymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyjedziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyjadōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyjechoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyjechoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyjechoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyjechali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyjechaliście; żeście wyjechali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyjechali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyjechała żech; wyjechałach; żech wyjechała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyjechała żeś; wyjechałaś; żeś wyjechała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyjechała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyjechały my; my wyjechały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyjechałyście; żeście wyjechały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyjechały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyjechało żech; żech wyjechało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyjechało żeś; żeś wyjechało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyjechało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyjechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyjechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyjechoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyjechali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyjechali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyjechali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyjechała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyjechała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyjechała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyjechały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyjechały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyjechały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyjechało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyjechało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyjechało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyjedź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyjedzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyjedźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyjadōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyjechoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyjechoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyjechoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyjechali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyjechali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyjechali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyjechała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyjechała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyjechała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyjechały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyjechały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyjechały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyjechało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyjechało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyjechało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyjechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyjechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyjechoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyjechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyjechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyjechali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyjechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyjechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyjechała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyjechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyjechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyjechały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyjechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyjechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyjechało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyjechany
rzeczownik odczasown.wyjechani
Rybnik

 

Sam mosz klucze, a wyjedź mi trachtorym na plac.

Byda chcioł wyjechać warciyj szolōm z dołu, coby zdōnżyć na tyn piyrszy przewōz.

Wyjedziesz mi z garażu tym autym?

 

Podej dalij…