wyluftować

wyluftować (sie) – wywietrzyć (pol.)

bezokolicznikwyluftować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyluftuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyluftujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wyluftuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wyluftujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyluftujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wyluftujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyluftowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyluftowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyluftowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyluftowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyluftowaliście; żeście wyluftowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyluftowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wyluftowała żech; wyluftowałach; żech wyluftowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wyluftowała żeś; wyluftowałaś; żeś wyluftowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wyluftowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wyluftowały my; my wyluftowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wyluftowałyście; żeście wyluftowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wyluftowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wyluftowało żech; żech wyluftowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wyluftowało żeś; żeś wyluftowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wyluftowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyluftowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyluftowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyluftowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyluftowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyluftowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyluftowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wyluftowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wyluftowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wyluftowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wyluftowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wyluftowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wyluftowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wyluftowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wyluftowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wyluftowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wyluftuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wyluftuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wyluftujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wyluftujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyluftowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyluftowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyluftowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyluftowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyluftowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyluftowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wyluftowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wyluftowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wyluftowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wyluftowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wyluftowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wyluftowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wyluftowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wyluftowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wyluftowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyluftowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyluftowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyluftowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyluftowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyluftowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyluftowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wyluftowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wyluftowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wyluftowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wyluftowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wyluftowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wyluftowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wyluftowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wyluftowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wyluftowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.p
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyluftowany
rzeczownik odczasown.wyluftowani

 

Zostow te auto na chwila ôtwarte, nich sie wyluftuje po tych twojich cygartach.

Co żeś to zaś przipolōł? Dyć wejź, a wyluftuj sam, bo sie potrujymy.

Wyluftujcie sam, bo sam samōm gorzołōm smierdzi.

Podej dalij…