wylyź

wylyź (sie) – wyjść (pol.)

bezokolicznikwylyź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wyleza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wyleziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wylezie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wylezymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wyleziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wylezōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wyloz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wyloz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wyloz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wyleźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wyleźliście; żeście wyleźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wyleźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wylazła żech; wylazłach; żech wylazła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wylazła żeś; wylazłaś; żeś wylazła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wylazła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wylazły my; my wylazły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wylazłyście; żeście wylazły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wylazły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wylazło żech; żech wylazło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wylazło żeś; żeś wylazło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wylazło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wyloz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wyloz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wyloz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wyleźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wyleźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wyleźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wylazła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wylazła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wylazła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wylazły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wylazły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wylazły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wylazło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wylazło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wylazło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wylyź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wylezie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wylyźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wylezōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wyloz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wyloz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wyloz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wyleźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wyleźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wyleźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wylazła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wylazła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wylazła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wylazły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wylazły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wylazły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wylazło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wylazło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wylazło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wyloz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wyloz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wyloz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wyleźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wyleźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wyleźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wylazła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wylazła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wylazła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wylazły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wlazły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wylazły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wylazło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wylazło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wylazło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyleziōny
rzeczownik odczasown.wyleziyni
Rybnik

 

Jo wyleza na gōra a podōm ci te sōnki, bo synek chce na nich jeździć.

Kaj żeś to tam wyloz tak wysoko, niy bojisz sie, że ślecisz?

Słōńce praje wylazło, tōż możno bydzie co z tej pogody.

 

 

Podej dalij…