wypadować

wypadować – wypadać (pol.)

bezokolicznikwypadować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wypaduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wypadujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wypaduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wypadujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wypadujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wypadujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wypadowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wypadowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wypadowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wypadowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wypadowaliście; żeście wypadowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wypadowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wypadowała żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wypadowała żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wypadowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wypadowały my; my wypadowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wypadowałyście; żeście wypadowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wypadowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wypadowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wypadowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wypadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wypadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wypadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wypadowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wypadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wypadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wypadowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wypadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wypadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wypadowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wypadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wypadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wypadowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wypadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wypadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wypadowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wypaduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wypaduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wypadujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wypadujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wypadowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wypadowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wypadowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wypadowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wypadowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wypadowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wypadowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wypadowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wypadowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wypadowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wypadowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wypadowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wypadowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wypadowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wypadowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. był bych wypadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wypadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wypadowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wypadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wypadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wypadowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wypadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wypadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wypadowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wypadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wypadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wypadowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wypadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wypadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wypadowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wypadowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wypadowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wypadowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wypadowali; bydymy wypadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wypadowali; bydziecie wypadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wypadowali; bydōm wypadować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wypadowała; byda wypadować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wypadowała; bydziesz wypadować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wypadowała; bydzie wypadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wypadowały; bydymy wypadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wypadowały; bydziecie wypadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wypadowały; bydōm wypadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wypadowało; byda wypadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wypadowało; bydziesz wypadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wypadowało; bydzie wypadować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.wypadowani
Rybnik

 

Mie wypadujōm te zymby tak wartko, że za chwila po gynis poleca.

Dej pozōr, bo tyn hynkel ze kibla wypaduje, aż niy wysujesz cołkigo tego ôbiylo na  betōng.

Tyn sztil z łopaty wylatowoł, tōż musioł zech tam wbić dwōźdź.

Podej dalij…