wywiyszać

wywiyszać (sie) – wywieszać (pol.)

bezokolicznikwywiyszać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wywiyszōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wywiyszosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wywiyszo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wywiyszōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wywiyszocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wywiyszajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wywiyszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wywiyszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wywiyszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wywiyszali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wywiyszaliście; żeście wywiyszali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wywiyszali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wywiyszała żech; wywiyszałach; żech wywiyszała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wywiyszała żeś; wywiyszałaś; żeś wywiyszała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wywiyszała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wywiyszały my; my wywiyszały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wywiyszałyście; żeście wywiyszały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wywiyszały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wywiyszało żech; żech wywiyszało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wywiyszało żeś; żeś wywiyszało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wywiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wywiyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wywiyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wywiyszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wywiyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wywiyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wywiyszali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wywiyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wywiyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wywiyszała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wywiyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wywiyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wywiyszały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wywiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wywiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wywiyszało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wywiyszej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wywiyszo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wywiyszejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wywiyszajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wywiyszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wywiyszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wywiyszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wywiyszali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wywiyszali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wywiyszali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wywiyszała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wywiyszała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wywiyszała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wywiyszały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wywiyszały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wywiyszały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wywiyszało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wywiyszało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wywiyszało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wywiyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wywiyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wywiyszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wywiyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wywiyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wywiyszali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wywiyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wywiyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wywiyszała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wywiyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wywiyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wywiyszały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wywiyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wywiyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wywiyszało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wywiyszoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wywiyszoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wywiyszoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wywiyszali; bydymy wywiyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wywiyszali; bydziecie wywiyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wywiyszali; bydōm wywiyszać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wywiyszała; byda wywiyszać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wywiyszała; bydziesz wywiyszać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wywiyszała; bydzie wywiyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wywiyszały; bydymy wywiyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wywiyszały; bydziecie wywiyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wywiyszały; bydōm wywiyszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wywiyszało; byda wywiyszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wywiyszało; bydziesz wywiyszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wywiyszało; bydzie wywiyszać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywywiyszany
rzeczownik odczasown.wywiyszani
Rybnik

 

Kaj to wywiyszosz te połotane galoty na dwōr.

Niy wywiyszej tego pranio na balkōn we niedziela.

Niy wywiyszej tego pranio na dwōr, bo za chwila bydzie padać.

 

Podej dalij…