zaciykać

zaciekać – zaciekać (pol.)

bezokolicznikzaciykać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaciykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaciykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaciyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaciykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaciykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaciykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaciykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaciykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaciykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaciykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaciykaliście; żeście zaciykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaciykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaciykała żech; zaciykałach; żech zaciykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaciykała żeś; zaciykałaś; żeś zaciykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaciykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaciykały my; my zaciykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaciykałyście; żeście zaciykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaciykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaciykało żech; żech zaciykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaciykało żeś; żeś zaciykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaciykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaciykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaciykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaciykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaciykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaciykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaciykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaciykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaciykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaciykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaciykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaciykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaciykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaciykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaciykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaciykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaciykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaciyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaciykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaciykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaciykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaciykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaciykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaciykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaciykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaciykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaciykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaciykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaciykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. zaciykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaciykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaciykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaciykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaciykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaciykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaciykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaciykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaciykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaciykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaciykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaciykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaciykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaciykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaciykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaciykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaciykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaciykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaciykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaciykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaciykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zaciykoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zaciykoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zaciykoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zaciykali; bydymy zaciykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zaciykali; bydziecie zaciykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zaciykali; bydōm zaciykać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zaciykała; byda zaciykać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zaciykała; bydziesz zaciykać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zaciykała; bydzie zaciykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zaciykały; bydymy zaciykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zaciykały; bydziecie zaciykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zaciykały; bydōm zaciykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zaciykało: byda zaciykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zaciykało; bydziesz zaciykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zaciykało; bydzie zaciykać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zaciykani
Rybnik

 

Zawrzij te ôkno, bo mi sam kajś zaciyko a po ścianie leci.

Kajś mi sam zaciykało kole kōmina, ale już my to zalepiyli.

Dycko, jak padze ôd połednia, to mi sam zaciyko do izby, musza wartko ôkno zawiyrać.

 

 

Podej dalij…