zadbać

zadbać (sie) – zadbać (pol.)

bezokolicznikzadbać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zadbōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zadbosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zadbo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zadbōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zadbocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zadbajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zadboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zadboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zadboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zadbali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zadbaliście; żeście zadbali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zadbali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zadbała żech; zadbałach; żech zadbała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zadbała żeś; zadbałaś; żeś zadbała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zadbała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zadbały my; my zadbały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zadbałyście; żeście zadbały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zadbały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zadbało żech; żech zadbało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zadbało żeś; żeś zadbało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zadbało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zadboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zadboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zadboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zadbali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zadbali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zadbali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zadbała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zadbała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zadbała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zadbały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zadbały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zadbały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zadbało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zadbało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zadbało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zadbej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zadbo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zadbejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zadbajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zadboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zadboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zadboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zadbali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zadbali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zadbali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zadbała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zadbała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zadbała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zadbały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zadbały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zadbały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zadbało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zadbało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zadbało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zadboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zadboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zadboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zadbali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zadbali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zadbali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zadbała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zadbała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zadbała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zadbały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zadbały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zadbały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zadbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zadbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zadbało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzadbany
rzeczownik odczasown.zadbani
Rybnik

 

Dyć wejż, zadbej trocha ô te swoji zymby, bo mosz taki szczyrbate.

Muszymy trocha zadbać ô tego psa, bo je jakiśkepski.

Kebych jo niy zadbała ô te grzōndki, to by downo pyrzym zarosły.

 

Podej dalij…