zamiyś

zamiyś (sie) – zamieść (pol.)

bezokolicznikzamiyś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zamieta
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zamieciesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zamiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zamietymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zamiececie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zamietōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zamiōt żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zamōt żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zamiōt
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zamiōtli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zamiōtliście; żeście zamōtli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zamiōtli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zamiōtła żech; zamiōtłach; żech zamiōtła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zamiōtła żeś; zamiōtłaś; żeś zamiōtła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zamiōtła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zamiōtły my; my zamiōtły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zamiōtłyście; żeście zamiōtły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zamiōtły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zamiōtło żech; żech zamiōtło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zamiōtło żeś; żeś zamiōtło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zamiōtło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zamiōt
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zamiōt
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zamiōt
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zamiōtli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zamiōtli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zamiōtli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zamiōtła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zamiōtła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zamiōtła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zamiōtły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zamiōtły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zamiōtły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zamiōtło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zamiōtło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zamiōtło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zamiyć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zamiecie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zamiyćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zamietōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zamiōt bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zamiōt byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zamiōt by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zamiōtli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zamiōtli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zamiōtli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zamiōtła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zamiōtła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zamiōtła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zamiōtły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zamiōtły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zamiōtły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zamiōtło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zamiōtło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zamiōtło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zamiōt
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zamiōt
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zamiōt
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zamiōtli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zamiōtli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zamiōtli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zamiōtła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zamiōtła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zamiōtła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zamiōtły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zamiōtły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zamiōtły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zamiōtło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zamiōtło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zamiōtło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. --
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. -os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzamiecōny
rzeczownik odczasown.zamiecyni
Rybnik

 

Doczkej, aż sam zamieta pod tym stołym.

Kej żeś talyrz strzaskoł, tōż sam zamiyć, aż kaj szkło niy bydzie leżeć.

Zamiōt żeś za sobōm, kej żeś sam nakrōszōł?

 

Podej dalij…