zanknyć

zanknyć (sie) – zamknąć (pol.)

bezokolicznikzanknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zankna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zankniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zanknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zanknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zankniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zanknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zanknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zanknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zanknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zankli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zankliście; żeście zankli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zankli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zankła żech; zankłach; żech zankła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zankła żeś; zankłaś; żeś zankła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zankła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zankły my; my zankły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zankłyście; żeście zankły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zankły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zankło żech; żech zankło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zankło żeś; żeś zankło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zankło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zanknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zanknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zanknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zankli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zankli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zankli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zankła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zankła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zankła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zankły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zankły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zankły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zankło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zankło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zankło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zanknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zanknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zanknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zanknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zanknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zanknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zanknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zankli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zankli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zankli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zankła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zankła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zankła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zankły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zankły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zankły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zankło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zankło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zankło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zanknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zanknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zanknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zankli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zankli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zankli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zankła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zankła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zankła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zankły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zankły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zankły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zankło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zankło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zankło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzanknyty
rzeczownik odczasown.zanknyci
Rybnik

POL: zamknać drzwi, kłódkę na klucz.

 

Zanknij dźwiyrze, yno niy zapōmnij.

Zankła żeś ta kłodka?

Idź już puszczej auto, a jo zankna dźwiyrze.

 

Podej dalij…