zamrużyć

zamrużyć – zamrużyć (pol.)

bezokolicznikzamrużyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zamruża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zamrużysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zamruży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zamrużymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zamrużycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zamrużōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zamrużōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zamrużōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zamrużōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zamrużyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zamrużyliście; żeście zamrużyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zamrużyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zamrużyła żech; zamrużyłach; żech zamrużyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zamrużyła żeś; zamrużyłaś; żeś zamrużyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zamrużyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zamrużyły my; my zamrużyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zamrużyłyście; żeście zamrużyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zamrużyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zamrużyło żech; żech zamrużyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zamrużyło żeś; żeś zamrużyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zamrużyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zamrużół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zamrużōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zamrużōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zamrużyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zamrużyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zamrużyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zamrużyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zamrużyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zamrużyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zamrużyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zamrużyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zamrużyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zamrużyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zamrużyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zamrużyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przizamruż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zamruży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zamrużcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zamrużōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zamrużōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zamrużōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zamrużōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zamrużyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zamrużyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zamrużyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zamrużyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zamrużyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zamrużyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zamrużyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zamrużyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zamrużyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zamrużyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zamrużyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zamrużyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zamrużōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zamrużōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zamrużōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zamrużyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zamrużyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zamrużyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zamrużyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zamrużyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zamrużyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zamrużyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaimrużyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zamrużyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zamrużyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zamrużyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zamrużyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zamrużyni
Rybnik

 

Zamruż ôczy, coby cie mydło niy szczypało.

Zamrużōł żech ôczy, a udowoł żech, że śpia.

Podej dalij…