zaruściały

zaruściały – zardzewiały (pol.)

przymiotnikzaruściały
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zaruściały
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zaruściało
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zaruściałe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zaruściali; zaruściałe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zaruściałe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zaruściałego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zaruściałej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zaruściałego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zaruściałych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zaruściałych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zaruściałymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zaruściałej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zaruściałymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zaruściałym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zaruściałym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zaruściałego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zaruściały
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zaruściało
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zaruściałe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zaruściałych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zaruściałe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zaruściałym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zaruściałōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zaruściałym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zaruściałymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zaruściałymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zaruściałym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zaruściałej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zaruściałym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zaruściałych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zaruściałych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zaruściały
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zaruściało
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zaruściałe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zaruściali; zaruściałe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zaruściałe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Czamu ta ket amosz tako zaruściało,dyć namoz jōm trocha.

Niy poradza ôdkryncić tej zaruściałej szruby.

Niy dowej tam takij zaruściałej muterki.

 

Podej dalij…