zawarzować

zawarzować (sie) – zagotowywać (pol.)

bezokolicznikzawarzować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zawarzuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zawarzujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zawarzuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zawarzujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zawarzujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zawarzujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zawarzowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zawarzowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zawarzowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zawarzowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zawarzowaliście; żeście zawarzowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zawarzowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zawarzowała żech; zawarzowałach; żech zawarzowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zawarzowała żeś; zawarzowałaś; żeś zawarzowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zawarzowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zawarzowały my; my zawarzowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zawarzowałyście; żeście zawarzowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zawarzowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zawarzowało żech; żech zawarzowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zawarzowało żeś; żeś zawarzowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zawarzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zawarzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zawarzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zawarzowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zawarzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zawarzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zawarzowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zawarzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zawarzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zawarzowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zawarzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zawarzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zawarzowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zawarzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zawarzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zawarzowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zawarzuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zawarzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zawarzujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zawarzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zawarzowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zawarzowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zawarzowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zawarzowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zawarzowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zawarzowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zawarzowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zawarzowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zawarzowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zawarzowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zawarzowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zawarzowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zawarzowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zawarzowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zawarzowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zawarzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zawarzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zawarzowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zawarzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zawarzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zawarzowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zawarzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zawarzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zawarzowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zawarzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zawarzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zawarzowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zawarzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zawarzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zawarzowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zawarzowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zawarzowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zawarzowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zawarzowali; bydymy zawarzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zawarzowali; bydziecie zawarzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zawarzowali; bydōm zawarzować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zawarzowała; byda zawarzować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zawarzowała; bydziesz zawarzować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zawarzowała; bydzie zawarzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zawarzowały; bydymy zawarzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zawarzowały; bydziecie zawarzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zawarzowały; bydōm zawarzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zawarzowało; byda zawarzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zawarzowało; bydziesz zawarzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zawarzowało; bydzie zawarzować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzawarzowany
rzeczownik odczasown.zawarzowani
Rybnik

Jo zawarzuja na zima cołki kibel cześniōw na kōmpot.

Zawarzujecie wy tyż jagōdki na zima? Ja, ale yno te czerwiōne.

Starka dycko zawarzowali miynso do krauzōw po zbijaniu.

 

 

Podej dalij…