ciaprać

ciaprać (sie) – chlapać, brudzić (pol.); špinit (cze.)

bezokolicznikciaprać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ciaprza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ciaprzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ciaprze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ciaprzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ciaprzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ciaprzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ciaproł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ciaproł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ciaproł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ciaprali my; my
ciaprali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ciapraliście; żeście ciaprali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ciaprali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ciaprała żech; ciaprałach; żech ciaprała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ciaprała żeś; ciaprałaś; żeś ciaprała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ciaprała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ciaprały my; my ciaprały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ciaprałyście; żeście ciaprały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ciaprały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ciaprało żech; żech ciaprało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ciaprało żeś; żeś ciaprało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ciaprało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ciaproł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ciaproł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ciaproł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ciaprali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ciaprali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ciaprali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ciaprała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ciaprała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ciaprała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ciaprały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ciaprały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ciaprały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ciaprało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ciaprało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ciaprało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ciaprej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ciaprze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ciaprejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ciaprzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ciaproł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ciaproł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ciaproł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ciaprali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ciaprali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ciaprali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ciaprała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ciaprała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ciaprała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ciaprały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ciaprały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ciaprały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ciaprało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ciaprało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ciaprało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ciaproł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ciaproł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ciaproł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ciaprali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ciaprali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ciaprali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ciaprała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ciaprała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ciaprała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ciaprały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ciaprały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ciaprały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ciaprało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ciaprało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ciaprało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ciaproł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ciaproł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ciaproł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ciaprali; bydymy ciaprać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ciaprali; bydziecie ciaprać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ciaprali; bydōm ciaprać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ciaprała; byda ciaprać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ciaprała; bydziesz ciaprać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ciaprała; bydzie ciaprać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ciaprały; bydymy ciaprać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ciaprały; bydziecie ciaprać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ciaprały; bydōm ciaprać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ciaprało; byda ciaprać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ciaprało; bydziesz ciaprać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ciaprało; bydzie ciaprać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyciaprany
rzeczownik odczasown.ciaprani
Rybnik

 

Dej pozōr, a niy ciaprej koszule przi jedzyniu.

Kaj sie to tam ciaprzecie w tym marasie.

 

 

Podej dalij…