Ana, Anka, Anusia

Ana, Anka, Anusia – Anna (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Ana, Anka, Anusia
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Any, Anki, Anusie
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Anie, Ance, Anusi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Ana, Anka, Anusia
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Anōm, Ankōm, Anusiōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Anie, Ance, Anusi
Wołacz l. poj. Ty…Ano, Anko, Anusio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Any, Anki, Anusie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Anōw, Ankōw, Anusiōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Anōm, Ankōm, Anusiōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Any, Anki, Anusie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Anami, Ankami, Anusiami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Anach, Ankach, Anusiach
Wołacz l. mn. Wy…Any, Anki, Anusie
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię żeńskie Anna. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Ana, Anka, Anusia), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Na Any żniwa sōm już dycko na fol.

PL: Na Anny żniwa są już zawsze w pełni.

 

SI:  Wczora żech sie trefiyła z ciotkōm Anōm a kozała Was pozdrowić.

PL: Wczoraj spotkałam ciocię Annę i prosiła, żeby Was pozdrowić.

Podej dalij…