ankrować

ankrować – kotwić (pol.); ankrovat, kotvit (cze.)

bezokolicznikankrować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ankruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ankrujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ankruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ankrujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ankrujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ankrujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ankrowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ankrowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ankrowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ankrowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ankrowaliście; żeście ankrowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ankrowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ankrowała żech; ankrowałach; żech ankrowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ankrowała żeś; ankrowałaś; żeś ankrowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ankrowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ankrowały my; my ankrowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ankrowałyście; żeście ankrowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ankrowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ankrowało żech; żech ankrowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ankrowało żeś; żeś ankrowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ankrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ankrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ankrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ankrowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ankrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ankrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ankrowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ankrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ankrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ankrowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ankrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ankrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ankrowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ankrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ankrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ankrowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ankruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ankruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ankrujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ankrujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ankrowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ankrowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ankrowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ankrowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ankrowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ankrowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ankrowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ankrowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ankrowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ankrowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ankrowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ankrowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ankrowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ankrowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ankrowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ankrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ankrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ankrowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ankrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ankrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ankrowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ankrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ankrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ankrowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ankrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ankrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ankrowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ankrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ankrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ankrowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ankrowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ankrowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ankrowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ankrowali; bydymy ankrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ankrowali; bydziecie ankrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ankrowali; bydōm ankrować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ankrowała; byda ankrować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ankrowała; bydziesz ankrować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ankrowała; bydzie ankrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ankrowały; bydymy ankrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ankrowały; bydziecie ankrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ankrowały; bydōm ankrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ankrowało: byda ankrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ankrowało; bydziesz ankrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ankrowało; bydzie ankrować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyankrowany
rzeczownik odczasown.ankrowani
Rybnik

 

POL: kotwić spękane ściany

 

SI: Ledwa nōm ta chałupa  byli poankrowali, a już zaś popynkała.

PL: Ledwie nam ten dom pokotwili, a już znowu spękał.

 

SI: Chałupa mōmy ankrowano, tōż niy pynko, yno cało sie krziwi.

PL: Dom mamy kotwiony, więc nie pęka, tylko cały się chyli.

 

SI: Gruba niy chce nōm ankrować chałupy, kożōm nōm iś do sōndu.

PL: Kopalnia nie chce nam kotwić domu, każą nam iść do sądu.

Podej dalij…