dokryncać

dokryncać (sie) – dokręcać (pol.)

bezokolicznikdokryncać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dokryncōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dokryncosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dokrynco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dokryncōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dokryncocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dokryncajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dokryncoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dokryncoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dokryncoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dokryncali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dokryncaliście; żeście dokryncali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dokryncali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dokryncała żech; dokryncałach; żech dokryncała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dokryncała żeś; dokryncałaś; żeś dokryncała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dokryncała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dokryncały my; my dokryncały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dokryncałyście; żeście dokryncały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dokryncały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dokryncało żech; żech dokryncało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dokryncało żeś; żeś dokryncało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dokryncało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dokryncoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dokryncoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dokryncoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dokryncali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dokryncali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dokryncali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dokryncała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dokryncała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dokryncała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dokryncały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dokryncały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dokryncały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dokryncało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dokryncało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dokryncało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dokryncej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dokrynco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dokryncejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dokryncajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dokryncoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dokryncoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dokryncoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dokryncali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dokryncali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dokryncali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dokryncała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dokryncała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dokryncała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dokryncały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dokryncały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dokryncały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dokryncało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dokryncało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dokryncało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dokryncoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dokryncoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dokryncoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dokryncali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dokryncali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dokryncali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dokryncała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dokryncała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dokryncała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dokryncały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dokryncały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dokryncały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dokryncało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dokryncało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dokryncało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dokryncoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dokryncoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dokryncoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dokryncali; bydymy dokryncać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dokryncali; bydziecie dokryncać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dokryncali; bydōm dokryncać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dokryncała; byda dokryncać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dokryncała; bydziesz dokryncać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dokryncała; bydzie dokryncać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dokryncały; bydymy dokryncać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dokryncały; bydziecie dokryncać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dokryncały; bydōm dokryncać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dokryncało; byda dokryncać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dokryncało; bydziesz dokryncać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dokryncało; bydzie dokryncać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydokryncany
rzeczownik odczasown.dokryncani
Rybnik

 

POL: dokręcać kran, śrubę.

 

SI: Nauczcie sie dokryncać tego kokotka. Nakapało już pōł kibla wody.

PL: Nauczcie się dokręcać ten kran. Nakapało już pół wiadra wody.

 

SI: Trza porzōndnie dokryncać tyn szusblech, to ci niy bydzie tak trzaskoł.

PL: Trzeba porządnie dokręcać ten błotnik, to ci nie będzie  tak hałasował.

 

SI: Dokryncej porzōndnie te kōłka, aże ich niy potraca.

PL: Dokręcaj porządnie te kółka, żebym ich nie pogubił.

Podej dalij…