apluzyna

apluzyna – pomarańcza (pol.); die Apfelsine, die Orange (ger.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…apluzyna
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…apluzyny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…apluzynie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…apluzyna
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...apluzynōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…apluzynie
Wołacz l. poj. Ty…apluzyno
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…apluzyny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…apluzynōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…apluzynōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…apluzyny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…apluzynami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…apluzynach
Wołacz l. mn. Wy…apluzymy
Przimiotnik (jaki? czyj?)apluzynowy

SI: Piyrwej apluzyny były yno na Dzieciōntko.
PL: Dawniej pomarańcze były tylko na Gwiazdkę.

SI: Dzisiej dziecka niy wożōm se tego, że dostanōm apluzyna.
PL: Dzisiaj dzieci nie cenią sobie tego, że dostaną pomarańczę.

SI: Jo pamiyntōm dycko, jak te apluzyny wōniajōm.
PL: Ja pamiętam zawsze, jak te pomarańcze pachną.

 

Podej dalij…