asić sie

asić sie – pysznić się, przechwalać się, wywyższać się (pol.)

bezokolicznikasić sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.asza sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.asisz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.asi sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.aszymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.asicie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.aszōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.asiōł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.asiōł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.asiōł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.asiyli my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.asiyliście sie; żeście sie asiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.asiyli sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.asiyła żech sie; asiyłach sie; żech sie asiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.asiyła żeś sie; asiyłaś sie; żeś sie asiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.asiyła sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..asiyły my sie; my sie asiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. asiyłyście sie; żeście sie asiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.asiyły sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.asiyło żech sie; żech sie asiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.asiyło żeś sie; żeś sie asiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.asiyło sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie asiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie asiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie asiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie asiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie asiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie asiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie asiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie asiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie asiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie asiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie asiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie asiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie asiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie asiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie asiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . aś sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie asi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.aście sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie aszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. asiōł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. asiōł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.asiōł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.asiyli by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. asiyli byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.asiyli by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.asiyła bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
asiyła byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.asiyła by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. asiyły by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.asiyły byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.asiyły by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. asiyło bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.asiyło byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.asiyło by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie asiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie asiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie asiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie asiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie asiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie asiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie asiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie asiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie asiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie asiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie asiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie asiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie asiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie asiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie asiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie asiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie asiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie asiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie asiyli; bydymy sie asić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie asiyli; bydziecie sie asić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie asiyli; bydōm sie asić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie asiyła; byda sie asić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie asiyła; bydziesz sie asić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie asiyła; bydzie sie asić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie asiyły; bydymy sie asić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie asiyły; bydziecie sie asić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie asiyły; bydōm sie asić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie asiyło; byda sie asić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie asiyło; bydziesz sie asić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie asiyło; bydzie sie asić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.aszyni sie
Rybnik

 

Cōż sie tak asisz tym kołym. Jo tyż dostol koło na Kōmōnijo.

Ôna sie dycko asi, jak dostanie jaki nowy klajd ôd potki, abo ciotki.

To ni ma piyknie, sie tak asić.

 

Podej dalij…