dychać

dychać (sie) – oddychać ,wdychać, żyć (pol.)

bezokolicznikdychać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dychōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dychosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dycho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dychōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dychocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dychajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dychoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dychoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dychoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dychali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dychaliście; żeście dychali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dychali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dychała żech; dychałach; żech dychała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dychała żeś; dychałaś; żeś dychała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dychała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dychały my; my dychały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dychałyście; żeście dychały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dychały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dychało żech; żech dychało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dychało żeś; żeś dychało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dychało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dychoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dychali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dychali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dychali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dychała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dychała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dychała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dychały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dychały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dychały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dychało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dychało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dychało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dychej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dycho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dychejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dychajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dychoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dychoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dychoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dychali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dychali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dychali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dychała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dychała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dychała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dychały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dychały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dychały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dychało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dychało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dychało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dychoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dychali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dychała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dychały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dychało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dychoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dychoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dychoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dychali; bydymy dychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dychali; bydziecie dychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dychali; bydōm dychać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dychała; byda dychać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dychała; bydziesz dychać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dychała; bydzie dychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dychały; bydymy dychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dychały; bydziecie dychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dychały; bydōm dychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dychało;: byda dychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dychało; bydziesz dychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dychało; bydzie dychać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydychany
rzeczownik odczasown.dychani
Rybnik

POL: (1) oddychać, (2) wdychać coś; (3) żyć, dawać oznaki życia.

 

Latoś poszoł żech na pynzyjo, a se tak po leku dychōm.

Cōż ty tak dychosz, dyć zapolynio dostaniesz.

Jada do sanatorium do gōr,  a byda tam dychoł świyżym luftym.

Tak żech sie dzisio narobiyła, że ladwa dychōm.

Niy kurz sam przi tych dzieciach, a niy koż im dychać tego smrodu.

Dyć ôtwôrz ôkno przi tymu sztrajchowaniu, a niy dychej tego smrodu.

Pdziwej sie, czy starzik tam dychajōm, bo jakoś go niy słyszeć nic chodzić.

 

Podej dalij…