bebok

bebok – straszydło (pol.); das Scheusal (ger.); strašidlo (cze.); bogeyman (eng.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bebok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…beboka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bebokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…beboka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bebokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…beboku
Wołacz l. poj. Ty…beboku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…beboki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bebokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bebokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bebokōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bebokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bebokach
Wołacz l. mn. Wy…beboki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: bebokami straszy się na Śląsku małe, niegrzeczne dzieci.

 

SI: Jak bydziesz uciekoł tam za płot, to cie tam bebok zebiere.

PL: Jeżeli będziesz uciekał tam za płot, to cię tam jakieś straszydło porwie.

 

SI: Na dworze je cima a sōm tam beboki, tōż niy mogymy tam iś.

PL: Na podwórku jest teraz ciemno i sątam różne straszydła, więc nie możemy tam iść.

 

SI: Jo sie boja spać po cimoku, że mie beboki zebierōm.

PL: Ja boję się spać po ciemku, że mnie straszydła porwą.

 

Podej dalij…