bierco

bierco – orczyk (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…biero
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bierca
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…biercu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bierco
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...biercym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…biercu
Wołacz l. poj. Ty…bierco
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bierca
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…biercōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…biercōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bierca
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…biercami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…biercach
Wołacz l. mn. Wy…bierca
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Prosia musi wisieć równo na biercu, co niy przewoży a niy śleci.

Bierco wiyszo sie we chlywie pod gipsdekōm na hoku.

Te prosia mo ze trzi cynty, tōż aże sie boja czy te bierco strzimie tako woga.

Podej dalij…