biōłtko

biōłtko – białko (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…biōłtko
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…biōłtka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…biōłtku
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…biōłtko
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...biōłtkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…biōłtku
Wołacz l. poj. Ty…biōłtko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…biōłtka
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…biōłtek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…biōłtkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…biōłtka
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…biōłtkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…biōłtkach
Wołacz l. mn. Wy…biōłtka
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Biōłtko sie wartko uwarziło, ale żōłtko było na pōł surowe.
PL: Białko się szybko ugotowało, ale żółtko było na wpół surowe.

SI: Sam mosz piynć jajec, wejź a ubij mi same biōłtka, a żōłtka ôstow we gorczku.
PL: Tutaj masz pięć jajek, weź i ubij mi same białka, a żółtka zostaw w garnuszku.

SI: Biōłtko sie bezmała pryndzyj piecze, niż żółtko.
PL: Białko się podobno piecze szybciej, niż żółtko.
 

Podej dalij…