blysknyć

blysknyć (sie) – błysnąć; zerknąć (pol.)

bezokolicznikblysknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.blyskna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.blyskniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.blysknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.blysknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.blyskniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.blysknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.blysknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.blysknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.blysknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.blyskli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.blyskliście; żeście blyskli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.blyskli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.blyskła żech; blyskłach; żech blyskła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.blyskła żeś; blyskłaś; żeś blyskła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.blyskła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..blyskły my; my blyskły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. blyskłyście; żeście blyskły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.blyskły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.blyskło żech; żech blyskło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.blyskło żeś; żeś blyskło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.blyskło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech blysknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś blysknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł blysknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my blyskli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście blyskli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli blyskli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech blyskła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś blyskła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była blyskła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my blyskły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście blyskły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były blyskły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech blyskło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś blyskło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było blyskło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . blysknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech blysknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.blysknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech blysknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. blysknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. blysknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.blysknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.blyskli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. blyskli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.blyskli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.blyskła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
blyskła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.blyskła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. blyskły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.blyskły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.blyskły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. blyskło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.blyskło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.blyskło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych blysknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś blysknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by blysknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my blyskli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście blyskli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by blyskli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych blyskła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś blyskła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by blyskła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my blyskły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście blyskły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by blyskły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych blyskło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś blyskło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyblysknyty
rzeczownik odczasown.blysknyci
Rybnik

POL: (1) błysnąć błyskawica; (2) zerknąć, rzucić okiem na kogoś, na coś.

 

Jo leca do sklepu. Dzieci się tam bawiōm, ale blysknij na nich roz za czas, aż co niy narobiōm.

Blyskło sie, trza te kozy do chlywa poskludzać przed burzom.

Ôroz sie tak blyskło  a zrobiyło sie widno, choćby bez dziyń.

 

Podej dalij…