brauza

brauza – prysznic, oranżada w proszku (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…brauza
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…brauzy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brauzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…brauza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...brauzōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…brauzie
Wołacz l. poj. Ty…brauzo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…brauzy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…brauzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…brauzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…brauzy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…brauzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…brauzach
Wołacz l. mn. Wy…brauzy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) oranżada w proszku; (2) prysznic.

 

Sam je badycimer i sam sie możesz umyć pod brauzōm.

Jako ta brauza je dobro, ani wody niy trza, idzie na sucho jōm jeś.

Przi takimu hycu niy ma co siedzieć na słōńcu, yno trza wlyź pod brauza.

 

Podej dalij…