bulkać

bulkać – bulgotać (pol.)

bezokolicznikbulkać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.bulkōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.bulkosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.bulko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.bulkōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.bulkocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.bulkajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.bulkoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bulkoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bulkoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.bulkali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.bulkaliście; żeście bulkali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.bulkali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.bulkała żech; bulkałach; żech bulkała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.bulkała żeś; bulkałaś; żeś bulkała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.bulkała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..bulkały my; my bulkały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. bulkałyście; żeście bulkały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.bulkały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.bulkało żech; żech bulkało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.bulkało żeś; żeś bulkało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.bulkało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech bulkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś bulkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł bulkoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my bulkali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście bulkali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli bulkali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech bulkała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś bulkała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była bulkała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my bulkały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście bulkały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były bulkały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech bulkało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś bulkało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było bulkało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bulkej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bulko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bulkejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bulkajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. bulkoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. bulkoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.bulkoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.bulkali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. bulkali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.bulkali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.bulkała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
bulkała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.bulkała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. bulkały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.bulkały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.bulkały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. bulkało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.bulkało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.bulkało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych bulkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś bulkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by bulkoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my bulkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście bulkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by bulkali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych bulkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś bulkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by bulkała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my bulkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście bulkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by bulkały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych bulkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś bulkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by bulkało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda bulkoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz bulkoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie bulkoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy bulkali; bydymy bulkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie bulkali; bydziecie bulkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm bulkali; bydōm bulkać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda bulkała; byda bulkać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz bulkała; bydziesz bulkać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie bulkała; bydzie bulkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy bulkały; bydymy bulkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie bulkały; bydziecie bulkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm bulkaly; bydōm bulkać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda bulkało; byda bulkć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz bulkało; bydziesz bulkać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie bulkało; bydzie bulkać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.bulkani
Rybnik

 

Woda bydzie hned wreć, bo już zaczyno bulkać.

W tej korbflaszy ci tam jakoś fest bulko. Dej pozōr, co ci sie tyn gyrglas niy wyprości.

 

Podej dalij…