być rod

być rod – cieszyć się (pol.)

bezokolicznikbyć rod/ rada
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.je żech; żech je rod/ rada
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.je żeś; żeś je rod/ rada
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.je rod/ rada
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sōm my; my sōm radzi/ rade
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sōm żeście; żeście sōm radzi/ rade
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sōm radzi/ rade
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rod; żech bōł rod
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł żeś rod; żeś bōł rod
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli my radzi; my byli radzi
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.byliście radzi; żeście byli radzi
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli radzi
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rada; byłach rada; żech była rada
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była żeś rada; byłaś rada; żeś była rada
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rada
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..były my rade; my były rade
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. byłyście rade; żeście były rade
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rade
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.-
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
-
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos.
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. -
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. -
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.-
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. -
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
-
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.-
tr. rozk. l. poj. 2. os. . bydź rod/ rada
tr. rozk. l. poj 3. os.niech bydzie rod/ rada
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.bydźcie radzi/ rade
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech bydōm radzi/ rade
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rod; bych bōł rod
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. bōł byś rod; bych bōł rod
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rod: by bōł rod
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my radzi: by my byli radzi
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. byli byście radzi: byście byli radzi
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.byli by radzi; by byli radzi
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.była bych rada; bych była rada
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
była byś rada; byś była rada
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.była by rada; by była rada
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. były by my rade; by my były rade
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rade; byście były rade
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.były by rade; by były rade
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. -
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.-
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.-
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.-
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.-
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. -
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.-
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.-
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rod
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rod
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rod
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy radzi
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie radzi
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm radzi
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rada
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rada
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rada
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rade
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rade
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rade
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.-
Rybnik

 

Hilda bydzie rada, jak na Gody przijadōm dudōm dzieci ze Anglije.

Ty byś bōł rod, jak byś mōg yno siedzieć, a dziwać sie na szport we telewizorze.

Jo je rod, jak se moga we wieczōr na chwilka siednyć a poczytać gazeta.

Podej dalij…