bymbynek

bymbynek – bębenek (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bymbynek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bymbynka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bymbynkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bymbynek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bymbynkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bymbynku
Wołacz l. poj. Ty…bymbynku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bymbynki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bymbynkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bymbynkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bymbynki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bymbynkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bymbynkach
Wołacz l. mn. Wy…bymbynki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Mie sam za chwila ôd tego butlu popukajōm bymbynki we uszach.

PL: Mnie tutaj za chwilę popękają bębenki w uszach od tego hałasu.

 

Podej dalij…