bymbyn

bymbyn – bęben (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bymbyn
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…bymbna
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bymbnowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bymbyn
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bymbnym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…bymbnie
Wołacz l. poj. Ty…bymbnie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…bymbny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bymbnōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bymbnōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…bymbny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bymbnami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bymbnach
Wołacz l. mn. Wy…bymbny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Ale tyn chłop piere we tyn bymbyn, dyć jo sam za chwila ôguchna.

PL: Ależ ten facet wali w ten bęben, przecież ja tutaj za chwilę ogłuchnę.

 

SI: Kaj ty zaś ciōngniesz z tym bymbnym, zaś bydziecie kerymuś grać?

PL: Dokąd ty znowu ciągniesz z tym bębnem, znowu będziecie komuś grać?

 

SI: Jo se wola stanyć dalij ôd tego bymbna.

PL: Ja wolę sobie stanąć dalej od tego bębna.

 

 

Podej dalij…