bysztek

bysztek – sztućce (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…bysztek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…byszteka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bysztekowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…bysztek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...bysztekym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…byszteku
Wołacz l. poj. Ty…byszteku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…byszteki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…bysztekōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…bysztekōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…byszteki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…bysztekami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…bysztekach
Wołacz l. mn. Wy…byszteki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

 

SI: Prziniyś se tam nōż z tego nowego byszteka, bo sam już niy ma.

PL: Przynieś sobie tam nóż z tego nowego kompletu sztućców, bo tutaj już nie ma.

 

SI: Tyn bysztek dostali my na weseli ôd ciotki Stazyje.

PL:  Ten komplet sztućców otrzymaliśmy na prezent ślubny od cioci Anastazji.

 

SI: W tym byszteku brakuje już połowa łyżyczek, kery ich zaś kaj powynosiōł?

PL:  W tym komplecie sztućców brakuje już połowy łyżeczek, kto je znowu gdzieś powynosił?

Podej dalij…