cechōnek

cechōnek – projekt budowlany (pol.); stavební projekt (cze.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cechōnek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cechōnku
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cechōnkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cechōnek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cechōnkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cechōnku
Wołacz l. poj. Ty…cechōnku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cechōnki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cechōnkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cechōnkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cechōnki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cechōnkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cechōnkach
Wołacz l. mn. Wy…cechōnki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Chcieli my już budować, ale czakōmy na cechōnek.

PL: Chcieliśmy już budować, ale czekamy na projekt,

 

SI: Podziwej sie, jako to tam je w tym cechōnku.

PL: Popatrz, jak to tam jest w tym projekcie.

 

SI: Z cechōnkym trza iś do urzyndu, coby go tam przijyni.

PL: Z projektem trzeba iść do urzędu, żeby  go tam przyjęto.

Podej dalij…