cechować

cechować – znaczyć (pol.); označovat (cze.)

bezokolicznikcechować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.cechuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.cechujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.cechuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.cechujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.cechujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.cechujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.cechowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.cechowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.cechowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.cechowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.cechowaliście; żeście cechowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.cechowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.cechowała żech; cechowałach; żech cechowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.cechowała żeś; cechowałaś; żeś cechowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.cechowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..cechowały my; my cechowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. cechowałyście; żeście cechowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.cechowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.cechowało żech; żech cechowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.cechowało żeś; żeś cechowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.cechowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech cechowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś cechowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł cechowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my cechowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście cechowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli cechowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech cechowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś cechowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była cechowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my cechowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście cechowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były cechowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech cechowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś cechowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było cechowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . cechuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech cechuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.cechujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech cechujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. cechowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. cechowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.cechowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.cechowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. cechowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.cechowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.cechowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
cechowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.cechowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. cechowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.cechowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.cechowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. cechowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.cechowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.cechowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych cechowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś cechowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by cechowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my cechowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście cechowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by cechowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych cechowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś cechowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by cechowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my cechowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście cechowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by cechowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych cechowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś cechowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by cechowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda cechowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz cechowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie cechowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy cechowali; bydymy cechować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie cechowali; bydziecie cechować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm cechowali; bydōm cechować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda cechowała; byda cechować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz cechowała; bydziesz cechować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie cechowała; bydzie cechować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy cechowały; bydymy cechować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie cechowały; bydziecie cechować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm cechowały; bydōm cechować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda cechowało: byda cechować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz cechowało; bydziesz cechować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie cechowało; bydzie cechować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernycechowany
rzeczownik odczasown.cechowani
Rybnik

POL: oznaczyć, znakować, sygnować.

 

Ta waserwoga je cechowano, tōż niy prōbujcie sie jōm chytać.

Ôd dzisiej byda cechowoł kożdo swoja rzecz.

Cechuj se swoji rzeczy.

 

Podej dalij…