cedzić

cedzić – cedzić (pol.); cedit (cze.)

bezokolicznikcedzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.cedza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.cedzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.cedzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.cedzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.cedzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.cedzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.cedziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.cedziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.cedziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.cedziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.cedziyliście; żeście cedziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.cedziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.cedziyła żech; cedziyłach; żech cedziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.cedziyła żeś; cedziyłaś; żeś cedziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.cedziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..cedziyły my; my cedziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. cedziyłyście; żeście cedziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.cedziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.cedziyło żech; żech cedziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.cedziyło żeś; żeś cedziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.cedziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech cedziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś cedziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł cedziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my cedziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście cedziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli cedziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech cedziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś cedziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była cedziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my cedziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście cedziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były cedziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech cedziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś cedziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było cedziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . cedź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech cedzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.cedźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech cedzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. cedziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. cedziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.cedziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.cedziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. cedziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.cedziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.cedziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
cedziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.cedziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. cedziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.cedziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.cedziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. cedziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.cedziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.cedziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych cedziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś cedziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by cedziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my cedziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście cedziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by cedziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych cedziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś cedziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by cedziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my cedziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście cedziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by cedziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych cedziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś cedziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by cedziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda cedziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz cedziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie cedziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy cedziyli; bydymy cedzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie cedziyli; bydziecie cedzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm cedziyli; bydōm cedzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda cedziyła; byda cedzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz cedziyła; bydziesz cedzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie cedziyła; bydzie cedzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy cedziyły; bydymy cedzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie cedziyły; bydziecie cedzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm cedziyly; bydōm cedzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda cedziyło; byda cedzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz cedziyło; bydziesz cedzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie cedziyło - bydzie cedzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernycedzōny
rzeczownik odczasown.cedzyni
Rybnik

 

Kejbyś ta zupa była pryndzyj zgrzoła, to już bych nudle mōgła cedzić.

Cedziōł żeś ta zupa, abo żeś jōm tak naloł?

Podej dalij…