cera

cera – córka (pol.); die Tochter (ger.); dcera (cze.); daughter (eng.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cera
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cery
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cerze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cera
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cerōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cerze
Wołacz l. poj. Ty…cero
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cery
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cerōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cerōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cery
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cerami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cerach
Wołacz l. mn. Wy…cery
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Mosz już dwie cery, tōż prziszoł czas na synka.

PL: Masz już dwie córki, więc nadszedł czas na syna.

 

SI: Ale ta twoja cera urosła, za chwila cie przerośnie.

PL: Ależ ta twoja córka wyrosła, za chwilę cię przerośnie.

 

SI: Jutro idymy z cerōm do kina.

PL: Jutro idziemy z córką do kina.

Podej dalij…