chłōdnyć

chłōdnyć – stygnąć (pol,); stydnout (cze.)

bezokolicznikchłōdnyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.chłōdna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.chłōdniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.chłōdnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.chłōdnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.chłōdniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.chłōdnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.chłōdnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.chłōdnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.chłōdnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.chłōdli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.chłōdliście; żeście chłōdli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.chłōdli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.chłōdła żech; chłōdłach; żech chłōdła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.chłōdła żeś; chłōdłaś; żeś chłōdła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.chłōdła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..chłōdły my; my chłōdły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. chłōdłyście; żeście chłōdły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.chłōdły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.chłōdło żech; żech chłōdło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.chłōdło żeś; żeś chłōdło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.chłōdło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech chłōdnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś chłōdnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł chłōdnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my chłōdli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście chłōdli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli chłōdli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech chłōdła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś chłōdła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była chłōdła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my chłōdły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście chłōdły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były chłōdły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech chłōdło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś chłōdło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było chłōdło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . chłōdnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech chłōdnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.chłōdnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech chłōdnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. chłōdnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. chłōdnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.chłōdnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.chłōdli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. chłōdli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.chłōdli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.chłōdła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
chłōdła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.chłōdła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. chłōdły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.chłōdły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.chłōdły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. chłōdło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.chłōdło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.chłōdło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych chłōdnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś chłōdnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by chłōdnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my chłōdli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście chłōdli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by chłōdli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych chłōdła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś chłōdła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by chłōdła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my chłōdły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście chłōdły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by chłōdły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych chłōdło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś chłōdło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by chłōdło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda chłōdnōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz chłōdnōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie chłōdnōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy chłōdli; bydymy chłōdnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie chłōdli; bydziecie chłōdnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm chłōdli; bydōm chłōdnyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda chłōdła; byda chłōdnyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz chłōdła; bydziesz chłōdnyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie chłōdła; bydzie chłōdnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymu chłōdły; bydymy chłōdnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie chłōdły; bydziecie chłōdnyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm chłōdły; bydōm chłōdnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda chłōdło; byda chłōdnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz chłōdło; bydziesz chłōdnyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie chłōdło; bydzie chłōdnyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.chłōdnyci
Rybnik

 

Joch już bōł chłōdnōł po robocie, jak  ôn dziepiyro prziszoł mi pōmōc.

Siodejcie ku stole, bo zupa chłōdnie.

Zatym ta bōnkawa bydzie chłōdła, to posłōchōmy, jak dziecka poradzōm piyknie godać wierszyk dlo starki.

Podej dalij…