chować

chować – hodować, grzebać (pol.); chovat (cze.)

bezokolicznikchować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.chowia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.chowiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.chowie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.chowiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.chowiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.chowiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.chowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.chowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.chowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.chowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.chowaliście; żeście chowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.chowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.chowała żech; chowałach; żech chowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.chowała żeś; chowałaś; żeś chowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.chowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..chowały my; my chowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. chowałyście; żeście chowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.chowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.chowało żech; żech chowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.chowało żeś; żeś chowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.chowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech chowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś chowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł chowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my chowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście chowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli chowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech chowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś chowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była chowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my chowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście chowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były chowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech chowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś chowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było chowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . chow; chowej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech chowie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.chowcie; chowejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech chowiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. chowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. chowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.chowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.chowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. chowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.chowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.chowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
chowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.chowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. chowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.chowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.chowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. chowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.chowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.chowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych chowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś chowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by chowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my chowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście chowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by chowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych chowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś chowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by chowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my chowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście chowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by chowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych chowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś chowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by chowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda chowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz chowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie chowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy chowali; bydymy chować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie chowali; bydziecie chować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm chowali; bydōm chować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda chowała; byda chować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz chowała; bydziesz chować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie chowała; bydzie chować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy chowały; bydymy chować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie chowały; bydziecie chować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm chowały; bydōm chować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda chowało: byda chować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz chowało; bydziesz chować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie chowało; bydzie chować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernychowany
rzeczownik odczasown.chowani
Rybnik

Dzisiej chowiōm ta staro Marcolka. Miała bezmała 93 lata.

My dycko chowali gynsi, ale terazki już nōm niy trza piyrzo, tōż chowiymy yno kury na jajca.

Na bezrok se postawia krōliczok, a byda chowoł krōliki.

 

Podej dalij…