chudszy

chudszy – chudszy (pol.); hubenější (cze.)

przymiotnikchudszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...chudszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...chudszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...chudsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... chudsi; chudsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...chudsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...chudszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...chudszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...chudszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...chudszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...chudszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...chudszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...chudszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... chudszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... chudszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
chudszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...chudszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... chudszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..chudszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... chudsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
chudszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... chudsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
chudszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...chudszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...chudszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...chudszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...chudszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...chudszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..chudszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...chudszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...chudszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...chudszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...chudszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...chudszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... chudsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...chudsi; chudsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...chudsze
stop. równy przymiotn.. chudy
przysłówek (jak? jako?)chudszy

 

Podej mi sam inkszo deska, ale chudszo jak ta.

Co ci sie to stało, wyglōndosz, mi sie zdo, jakiś chudszy?

Tyn mōj potmanyj je kożdy miesiōnc chudszy.

 

 

 

Podej dalij…