chudy

chudy – chudy (pol.); hubený (cze.)

przymiotnikchudy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...chudy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...chudo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...chude
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... chudzi; chude
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...chude
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...chudego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...chudej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...chudego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...chudych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...chudych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...chudymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...chudej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... chudymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... chudym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
chudym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...chudego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... chudy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..chudo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... chude
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
chudych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... chude
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
chudym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...chudōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...chudym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...chudymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...chudymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...chudym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..chudej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...chudym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...chudych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...chudych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...chudy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...chudo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... chude
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...chudzi; chude
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...chude
stop. wyższy przymiotn.. chudszy
przysłówek (jak? jako?)chudo

 

Dyć ty mosz taki chude nogi, choćbyś na szczudłach chodziōł.

Tyn kij mosz za chudy na sztyl, złōmie sie zarozki.

Czym ôni futrujōm teraz te dziołchy, że ône sōm taki chude?

Podej dalij…